Разширителен резервоар за соларни системи

Данни за продукта

Номер на продукта Разширителен резервоар за соларни системи:

Разширителен резервоар за соларни системи

Зададено налягане - 3 бара

Максимално налягане - 6 бара

Работна температура от -10 до 99 градуса

Вентил 3/4"


Фирма: Слънчеви системи
Адрес:
Телефон: 0878 311 542, 02 439 67 21
Факс: