Проектиране на соларни инсталации

Данни за продукта

Номер на продукта Проектиране на соларни инсталации:

Проектиране на соларни инсталации


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.

Фирма: Слънчеви системи
Адрес:
Телефон: 0878 311 542, 02 439 67 21
Факс: